Vizite 15 prill

Shoqëria “Nxitja e Biznesit Social” është angazhuar në promovinin e shëmbujve të bizneseve sociale që janë miqësore me mjedisin dhe kanë të punësuar persona nga grupet e disavantazhuara ne tregun e punës.

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!