Marreveshje Bashkepunimi

Së bashku mund të bëjmë edhe më shumë për të ndryshuar kornizat rreth rritjes dhe për të zhvilluar dhe mbështetur udhëheqësit e ndryshimit të fuqishëm në shoqeri!
    • Memorandum me Bashkinë e Tiranës – KALENDARI I PANAIREVE ARTIZANALE- (kjo marrëveshje synon krijimin e një partneriteti afatgjate midis NBS dhe Bashkisë Tiranë, për vendosjen e një kalendari panairesh artizanale me qëllimin fuqizimin e artizanëve dhe krijimin e stabilitetit ekonomik dhe social .
    • Memorandum me shkollat e mesme dhe qendrat e formimit profesional publike dhe privat në Shqipëri. Kjo marrëveshje, krijon një partneritet midis dy institucioneve, në të cilin synohet krijimi i një rrjeti ndërmjet sipërmarrësve dhe shkollave profesionale për të përshtatur arsimin profesional me nevojat e tregut.
    • Memorandum me Bashkinë e Tiranës – KALENDARI I PANAIREVE ARTIZANALE- (kjo marrëveshje synon krijimin e një partneriteti afatgjate midis NBS dhe Bashkisë Tiranë, për vendosjen e një kalendari panairesh artizanale me qëllimin fuqizimin e artizanëve dhe krijimin e stabilitetit ekonomik dhe social.
    • Memorandum me shkollat e mesme dhe qëndrat e formimit profesional publike dhe privat në Shqipëri. Kjo marrëveshje, krijon një partneritet midis dy institucioneve, në të cilin synohet krijimi i një rrjeti ndërmjet sipërmarrësve dhe shkollave profesionale për të përshtatur arsimin profesional me nevojat e tregut.
    • Memorandum me Tid Tirana. Kjo marrëveshje kosiston në krijimin e një partneriteti afatgjatë midis NBS dhe Tid Tirana, Pazar i Ri, për krijimin e Qëndrës së re Artizanale në Tiranë, me qëllim vendosjen e një kalendari panairesh artizanale mujore për fuqizimin e artizanëve dhe krijimin e stabilitetit ekonomik dhe social.

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!