Historiku i NBS-së

Nxitja e Biznesit Social u krijua në vitin 2011 si një bashkëpunim midis shtetit Shqiptar dhe Yonus Social Business me vizion çrrënjosjen e varfërisë dhe zgjidhjen e problemeve ekonomike sociale duke trajtuar sfidat më të ngutshme sociale, mjedisore dhe kulturore në Shqipëri.

Agjensia është një shoqëri aksionere me kapital shtetëror, e krijuar me ligj Nr 10376 , datë 10.02.2011. Ajo synon zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social nëpërmjet mbështetjes dhe promovimit të biznesit social, në nivel kombëtar.

NBS ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë një forcë pioniere, pozitive që kontribuon në transformimin e shoqërisë shqiptare, veçanrisht në grupet e margjinalizuara.

Me kalimin e viteve, suksesi i Nxitjes se Biznesit Social është rritur. Implementimi dhe zbatimi i politikave dhe programeve aktive të mbështetjes për individët dhe grupet në nevojë u ka dhënë zgjdhje të qëndrueshme problematikës së tyre, duke i nxjerrë përfundimisht nga hendeku i varfërisë dhe duke i integruar në shoqëri.

Ajo që ne kemi bërë është përdorimi i mënyrave, strategjive të ndryshme për të thithur dhe mbështetur risinë sociale.

Risia sociale fillon me një ide – me fuqinë për të ndryshuar gjithçka. Kreativiteti, çelësi i zgjidhjes së sfidave ekonomike, mjedisore dhe sociale të shtresave në nevojë.

Inovacioni shoqëror është rezultat i proceseve sociale jashtëzakonisht komplekse. NBS nuk ka receta, por ka një ekip të përkushtuar, metoda, shumë ekspertizë, përvojë dhe energji për të krijuar korniza që mund të çojnë në zgjidhje inovative.

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!