Apliko

Keni ide INOVATIVE?
Kërkoni ta bëni realitet?
Dëshironi që përmes punës tuaj të kontriboni në shoqëri?
Mundësia jote erdhi!

Klikoni për të Aplikuar

Plotësoni me kujdes të gjitha fushat e formularit, duke respektuar limitin e fjalëve për përshkrimin e idesë dhe dergojeni me e-mail në adresën info@nbs.org.al ose me postë në adresën e përshkruar tek forma e kontaktit.

Ideja juaj do të shqyrtohet me vëmendjen e duhur nga stafi ynë dhe do të merrni përgjigje në adresën e plotësuar në formular.

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!