Projektet e Realizuara

Projekti “Adresimi në nivel lokal i sfidës së punësimit të të rinjve”

Gjatë viti 2014 Agjensia “ Nxitja e Biznesit Social “ në bashkëpunim me Organizata Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe UNDP,…