Arsimi Profesional, punësim për rininë

Në të njejtën kohë, kemi rënë parimisht dakort me Shërbimin Kombëtar të Punësimit, nëpërmjet të cilit, kërkojmë të drejtën të paraqesim idenë e biznesit social nëpër shkollat e arsimit profesional, ku ne si NBS, të shërbejmë si katalizator nëpërmjet ideve që mund të kenë studentët e arsimit profesional dhe bizneseve, të cilat mund t’i kthejnë në realitet këto të fundit. Janë realizuar takime të ndryshme me shkolla profesionale në Tiranë, me qëllim krijimin e një networku, duke mundësuar përputhjen e aftësive profesionale me industritë në Shqipëri, duke shërbyer si alternativë reale për rininë shqiptare, si çështje të një rëndësie madhore.

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!